/webviewtv/wifisoctrang.com
COMBO Net 1

Cước : 219.000đ / Tháng


Tốc độ 30 Mpbs + 150 kênh tivi


COMBO Net 2

Cước : 234.000đ / Tháng


Tốc độ 80 Mpbs + 150 kênh tivi


COMBO Net 3

Cước : 264.000đ / Tháng


Tốc độ 110 Mpbs + 150 kênh tivi


COMBO SUPER 1

Cước : 279.000đ / Tháng


Tốc độ 100 Mpbs + 150 Kênh tivi


COMBO SUPER 2

Cước : 299.000đ / Tháng


Tốc độ 120 Mpbs + 150 Kênh tivi


COMBO SUPER 3

Cước : 404.000 / Tháng


Tốc độ 200 Mpbs + 150 Kênh tivi